Skapande skola

BERÄTTARRAZZIA
Dörren slås upp i sal efter sal. Klassen gör stora ögon när den första
berättaren oväntat stormar in och drar en historia….
www.verbalista.se

< Tillbaka