BERÄTTARRAZZIA

SKAPANDE SKOLA  
Dörren slås upp i sal efter sal. Klassen gör stora ögon när den första
berättaren oväntat stormar in och drar en historia….
www.verbalista.se

50% subvention i Region Västra Götaland

https://www.kulturkatalogenvast.org/Kulturkatalogen-V%C3%A4st-S%C3%B6k-i-kulturkatalog/Arrangemang/id/4119

< Tillbaka